Đóng

Tin tức

Hoạt động của VISIA tại Malaysia và Singapore

Thực hiện chủ trương của Hội  Công nghiệp tàu thủy Việt Nam (VISIA), tăng cường công tác đối ngoại, tìm kiếm các hợp tác quốc tế, ngay sau Triển làm Inmex tại thành phố Hồ Chí Minh, đoàn VISIA các kỹ sư gồm Đỗ Thái Bình, Lê Lộc, Bùi Ngọc Thuận đã thực hiện một chuyến […]